ชงคุณสมบัติคกก.องค์กรอิสระต้องเคยเคลื่อนไหวปราบโกง10ปี

“คปป.”เสนอ“สนช.”เพิ่มคุณสมบัติคณะกรรมการองค์กรอิสระ “ป.ป.ช.-ศาลรธน.” ต้องเคยเคลื่อนไหวปราบโกงไม่ต่ำกว่า 10ปี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้ประสานงานเครือประชาชนปกป้องประเทศ(คปป.) พร้อมคณะเข้ายื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

ผ่านทางนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 เพื่อเสนอความเห็นในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ต่อสนช. โดยเฉพาะร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พท.พญ. กมลพรรณ  กล่าวว่า จากการติดตามข่าวทางเครือข่ายฯ เห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่ ครม.ส่งผ่านมายังสนช. ไม่ได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอน มาตรา 77 ในการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน รวมถึงการร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ ซึ่งคนร่างก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แนวคิดเดิมๆ ทำให้เกิดปัญหาวงจรวิกฤตชาติมาโดยตลอด  แม้แต่การคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระ อาทิ ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการคัดสรรก็มาจากประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร  บุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้ง ซึ่งตรงนี้คล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่สร้างปัญหามาโดยตลอด  

พท.พญ. กมลพรรณ  กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มเดิมๆในองค์กรอิสระที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือตำแหน่งศาสตราจารย์  ควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งคณะกรรมการในองค์กรอิสระคือควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในการปราบปรามทุจริต มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และต้องกำหนดคุณสมบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการกำหนดองค์กรมาแข่งขัน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากภาคประชาชนทั้งประเทศ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์กรอิสระนั้นๆเพราะหากองค์กรอิสระสามารถทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกข้าง และทำหน้าที่ทันเหตุการณ์จะไม่เกิดวงจรการประท้วงจากประชาชนเต็มถนนและเกิดการปฏิวัติเกิดฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วร่างใหม่ เสียเวลาพัฒนาชาติซ้ำซาก และขอให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews