ประชาชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการจัดงานนิทรรศการ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” ที่เต็นท์สีขาวบริเวณหน้าประตูสวนอัมพร ณ พระลานพระราชวังดุสิต ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. จัดขึ้น ตลอดทั้งวันนี้ (2 ก.ย.60) มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชมด้วย อาทิ ผ้าทอมือ ดอกไม้ประดิษฐ์ แก้วน้ำวาดลายสีน้ำ พิมเสนน้ำ พวงกุญแจถักไหมพรมและเสื่อทอมือ ในส่วนของโซนนิทรรศการ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” บางส่วนทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ปิดปรับปรุงและจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันที่ 8 กันยายนนี้

ขณะที่นางสาวอุมารินทร์ ตั้งสุณาวรรณ ประชาชนที่มาเลือกชมสินค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 กล่าวว่าเนื่องจากวันหยุดผ่านมาทำธุระและเห็นว่ามีการจัดงานจึงเข้ามาชมซึ่งส่วนตัวชื่นชอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือไทยอยู่แล้ว และพอเข้ามาชมทราบว่าเป็นสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. และในวันเสาร์จะเปิดให้บริการ 10.00 -22.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถจอดรถได้ที่สนามเสือป่าและสวนอัมพร โดยมีเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำริคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน
/NNT